ĐEVRSKE CENTAR d.o.o. – poziv vjerovnicima | www.stecaj.hr stečaj.hr
Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted by on Kol 20, 2013 in Novosti | 0 comments

ĐEVRSKE CENTAR d.o.o. – poziv vjerovnicima

ĐEVRSKE CENTAR d.o.o. – poziv vjerovnicima


Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, objavljuje:

1. Pokreće se skraćeni stečajni postupak nad dužnikom

ĐEVRSKE CENTAR d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo iz Kistanja, Đevrske b.b., OIB: 62804021915.

2. Poziva se član uprave Nua Nocit na adresi dužnika Đevrske b.b., Kistanje, da u roku od 15 dana podnese Trgovačkom sudu u Zadru, Stalna služba Šibenik javnobilježnički ovjerovljen prokazni popis imovine dužnika, uz upozorenje da se davanjem netočnih ili nepotpunih podataka izlaže odgovornosti kao za lažan iskaz pred sudom.

3. Pozivaju se vjerovnici dužnika Đevrske centar d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo iz Kistanja, Đevrske b.b., OIB: 62804021915 da najkasnije u roku od 45 dana od objave poziva – oglasa u Narodnim novinama predlože otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom kod kojega ukupno 10.000,00 kuna tražbina čeka na naplatu s računa, te da uplate predujam u iznosu od 10.000,00 kn za pokriće troškova toga postupka na račun depozita Trgovačkog suda u Zadru, Stalne službe u Šibeniku kod Hrvatske poštanske banke d.d. broj IBAN: HR43390001-1300000857, s pozivom na broj 05 221-586-2013, jer će sud u protivnom donijeti rješenje o istodobnom otvaranju i zaključenju stečajnog postupka.

4. Ako član uprave iz točke 2. izreke rješenja ne podnese prokazni popis imovine dužnika, ili ako iz toga popisa proizlazi da dužnik ima imovinu koja ne bi bila dostatna ni za pokriće predvidivih troškova stečajnog postupka te ako vjerovnici ne postupe po točki 3. izreke rješenja i ne predujme sredstva za pokriće troškova postupka, smatrat će se da je dužnik nesposoban za plaćanje, te će sud po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka.

(Broj: 9 St-586/13 od 7. VIII. 2013.) (1593)

  (877)

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook
Read previous post:
250x97-FiskalnaBlagajnaNet
DINARA d.d. – poziv vjerovnicima

Trgovački sud u Zadr...

banner-stecajevicom
KK OSVIT – poziv vjerovnicima

Trgovački sud u Zadr...

Close